Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno

logologo Európska únia Logo SIEA       Vlajka SR

 

 

Základné informácie o projekte:
__________________________________________

Názov projektu:                                Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy
                                                        obce Ráztočno

Kód ITMS2014+:                                310041A554

Prijímateľ:                                         Obec Ráztočno,
                                                         Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

 Miesto realizácie projektu:              NUTS II Západné Slovensko, Ráztočno

Poskytovateľ:                                    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:               Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:                          OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                      4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                                  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy:                                         OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

03/2017 – 09/2017

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

24.04.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          267.367,93 €

Maximálna výška NFP (95 %):                         253.999,53 €

Výška spolufinancovania (5 %):                        13.368,40 €

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Ráztočno.

Stav obecnej budovy slúžiacej z väčšej časti ako administratívny priestor je v súčasnosti nevyhovujúci z pohľadu energetickej efektívnosti (vrátane súvisiacich emisií skleníkových plynov), z hľadiska kvality vnútorného prostredia a ekonomiky.

Navrhovaný projekt rieši viaceré aspekty týkajúce sa energetickej účinnosti budovy - zateplenie budovy, inštaláciu nového zdroja vykurovania a úpravu osvetlenia. Energetický audit preukázal potrebu zlepšenia energetickej efektívnosti, keďže v súčasnosti sa objekt nachádza v energetickej triede F. Realizáciou stavebných prác, ktoré sú predmetom tohto projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti tejto centrálnej administratívnej budovy, v ktorej je sústredená väčšina základných služieb resp. v nej prebieha väčšina komunitných aktivít pre obyvateľov obce.

Hlavná aktivita projektu:

Zníženie energetickej náročnosti objektov – zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy a výmena existujúcich okien. Súčasťou sú búracie práce, zvislé konštrukcie (kontaktný zatepľovací systém), vodorovné konštrukcie (zateplenie strechy izolačnými doskami),klampiarske výrobky, bleskozvod a iné.

Zefektívnenie vykurovacieho systému v objekte, čo bude riešené doplnením tepelného čerpadla vzduch - voda do existujúceho vykurovacieho systému.

Výmena svietidiel a svetelných zdrojov.

Ďalšie nevyhnutné súčasti - plynoinštalácie, elektroinštalácie, meranie a regulácia.

                         Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

                   

www.op-kzp.sk                                                                                  www.siea.sk  

www.ec.europa.eu      www.europa.eu

 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka