Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno

h1

Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v

obci Ráztočno

 

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu:                                Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v

obci Ráztočno

Kód ITMS2014+:                                310041K711

Prijímateľ:                                         Obec Ráztočno,  

Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

Miesto realizácie projektu:              Západné Slovensko, Trenčiansky kraj, Okres Prievidza,  Ráztočno

Poskytovateľ:                                    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:               Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:                          OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                      4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                                  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy:                                         OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

2/2019-1/2020

 

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

3.1.2019

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          502 574,64 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                     477 445,91 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                      25 128,73 EUR

 

 

Stručný popis a cieľ projektu:

 

Projekt rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno. Tepelno technický posudok súčasného stavu objektu zdokumentoval skutočnosť, že pre zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti je potrebné uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu stavebného objektu, rekonštrukciu a modernizáciu vykurovania, rekonštrukciu a modernizáciu prípravy teplej vody, rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. Uvedené sa prejaví najmä v:

• Znížení spotreby primárnej energie na vykurovanie

• Znížení produkcie CO2 do ovzdušia

• Znížení nákladov na zabezpečenie prevádzky budovy

 

Realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zrekonštruovaná budova celkové zatriedenie do energetickej triedy B a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1.

 

Hlavná aktivita projektu:

 

Projekt rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno.

 

 

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

p2

www.op-kzp.sk                                                                   www.siea.sk

 

p3

www.ec.europa.eu                                                              www.europa.eu


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka