Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Zákazky podľa § 9 odsek 9

Erb obce Ráztočno         

                Zákazky obce Ráztočno podľa § 9 ods. 9

                     Zákona o verejnom obstarávaní


 

Rekonštrukcia zavlažovacieho zariadenia na Futbalovom ihrisku v Ráztočne


 

 

Športové oblečenie a materiál pre futbalové družstvá


 

 

Zariadenie na čiastočné vybavenie kuchyne v Kultúrnom dome v Ráztočne


 

 

Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Ráztočno


 

 

 

Výzva podľa § 9 ods.. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zverejnené 25.03.2015

Obec Ráztočno ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6, ods. 1, písm. b, Zákona č. 25/2006 Z. z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás

dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky podľa § 102 citovaného zákona.

Predmet zákazky:  Služby - Stavebné práce 

Rozsah ponuky: Oprava – rekonštrukcia miestnej komunikácie (cesty). Jedná sa o miestnu komunikáciu v celkovej dĺžke 63m a šírke 3,5m. Rozsah opravy: odstránenie a odvoz starého rozdrveného povrchu cesty, osadenie nových obrubníkov a dvoch kanalizačných vpustí, dodávka a osadenie uličného žľabu s krycím roštom. Podklad z kameniva 32-63mm po zhutnení hr.150mm, podklad zo štrkodrviny, podklad s asfaltovej drte po zhutnení hr.120mm. Vrchná vrstva betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC11 (ABS) hr.50mm.Rozsah prác a dodávku materiálu spracovať na základe priloženého Zadania s výkazom výmer.  

Miesto dodania: Časť ulice Hôrky v obci Ráztočno.

Predpokladaná cena zákazky: 13 500,00 Eur s DPH.

Lehota na predloženie ponúk:  31.03.2015 do 15,00 hodiny

Bližšie informácie: možno získať na tel. čísle 0905 627 784

Vyhodnotenie ponúk: bude vykonané po termíne na doručenie ponúk. Uchádzačovi, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku bude zaslaná objednávka na vykonanie požadovaných prác.

Podmienky účasti: úspešný uchádzač predloží pred zaslaním objednávky osvedčenie o spôsobilosti a oprávnenie na vykonávanie prác, ktoré sú predmetom zákazky.

Kritéria hodnotenia ponúk: najnižšia cena, pri dodržaní kvality, záruky a termínu vykonania požadovaných prác.

Podmienky financovania: dodávateľ po dodaní tovaru a vykonaní prác je oprávnený vystaviť faktúru s 21 dňovou platnosťou.

Ďalšie upozornenia: zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na uvedený predmet zákazky, nevznikajú pre odosielateľa žiadne nároky na uzatvorenie objednávky. Objednávka bude vystavená len pre úspešného uchádzača.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Ráztočno

Adresa: Obecný úrad, Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

Telefón: 0905 627 784

IČO: 00318469

E-mail: starosta@obecraztocno.sk ; obecraztocno@stonline.sk

 Zastúpený: Ivan Škrteľ, starosta obce

                                                                                      Ivan Škrteľ, v.r. , starosta obce


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka