Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Program obnovy dediny pre rok 2016 - Obnova studničky pri kríži

         

               PREDBEŽNÁ ŽIADOSŤ O UDELENIE GRANTU

 

Názov projektu:  Obnova studničky pri kríži

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ivan Škrteľ

Názov organizácie - žiadateľa o grant: Obec Ráztočno

Ulica / číslo domu:  ul. Morovnianska 464/1

Obec / PSČ:  Ráztočno / 972 31                              Počet obyvateľov: 1238

Tel.:     0905 627 784                                                 E-mail: starosta@obecraztocno.sk

Okres: Prievidza                                                        Kraj: Trenčiansky

 

Presná poloha miesta (adresa alebo opis), kde budete projekt realizovať:                                                               

Realizácia projektových aktivít bude prebiehať v intraviláne obce Ráztočno, na ul.Handlovská. Lokalita je situovaná v blízkosti hlavnej cesty I/50.

Suma, ktorú žiadate z programu Zelené oázy:                                                         Celková suma, ktorú potrebujete                                                                                                                        na uskutočnenie projektu:

                            4842,46 €                                                                                                    6091,48 €     

                                                                         

Časový harmonogram:

04/2016: predstavenie projektu verejnosti a oslovenie dobrovoľníkov, prieskum trhu na dodávateľa stavebných prác

05 - 06/2016: stavebné práce (vyrovnanie terénu, vybudovanie múrika, vytvorenie nového podstavca a lôžka pre odvod vody)        

07/2016: inštalácia osvetlenia, oprava a dobudovanie nového ohradenia

07/2016: dodávka materiálu, osadenie informačných tabúľ a úprava verejného priestoru           

07/2016: výroba tabuľky s informáciou o prameni a jeho ochrane

07/2016: záverečné sadové úpravy (výsadba trávnika a okrasných kríkov)

07/2016: odovzdanie diela

           

Odkiaľ/ako ste sa dozvedeli o programe Zelené oázy? Prosím, uveďte čo najpresnejšie označenie (napr. konkrétnu internetovú adresu, konkrétne noviny, rádio, reláciu, čo najpresnejšie označenie iného zdroja):

Z webovej stránky nadácie EKOPOLIS:

http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

 

Zhrnutie projektu: Uveďte čo je hlavnou myšlienkou, čo by ste chceli v rámci projektu zrealizovať. Opíšte, čím je dané miesto zaujímavé, jedinečné, a komu by malo slúžiť. Prečo by mal byť projekt podporený a aký je jeho prínos. Konkrétne, stručne a jasne  opíšte hlavné aktivity, ktoré je potrebné zrealizovať na dosiahnutie cieľa.

 

Rozsah: max. 250 slov

Každý z našej obce Ráztočno pozná „Studničku pri kríži“. Je známa nielen obyvateľom obce, ale aj okoloidúcim, ktorí sa pri nej zastavujú, aby si nabrali z krištáľovo čistej vody. Studnička sa nachádza v blízkosti hlavnej cesty, preto je ľahko dostupná pre všetkých. Okolie je neupravené a naberanie vody nebezpečné, hlavne po daždi. Prameň sa nachádza v otvorenej šachte, čo je z hygienického hľadiska nevyhovujúce. Je znečisťovaný lístím a  v zimnom období posypovou soľou pri úprave komunikácií. Z environmentálneho hľadiska dochádza počas zimných mesiacov k úplnému znehodnocovaniu vody, pretože sa do nej dostáva posypová soľ, ktorá ju znečisťuje.

Každému obyvateľovi z obce záleží na tom, aby sa studnička zachovala pre ďalšie generácie, preto je naším cieľom zachrániť tento vzácny prameň a zatraktívniť jeho okolie a prispieť k zachovaniu a využívaniu prírodných zdrojov. Podľa povier starých ľudí z obce, má vraj tento prameň zázračnú moc. Zázračná sila vody spočíva v tom, že kto ju pije, bude dlho žiť.

Samotné realizačné práce bude viesť starosta obce Ráztočno Ivan Škrteľ, ktorý osloví dobrovoľníkov. Miestni občania budú zapojení len do pomocných prác, pretože realizácia si vyžaduje potrebu odborníkov. Ľudia z obce v rámci svojich zručností a schopností pomôžu pri úprave terénu, čistení, údržby studničky a pri výsadbe okrasných rastlín a trávnika v okolí kríža.

Okolie studničky tak bude poskytovať príjemné miesto na oddych a načerpanie čerstvej vody nielen pre obyvateľom obce, ale aj pre okoloidúcich, ktorí cez obec Ráztočno budú  prechádzať.

Informácie o žiadateľovi:

stručne predstavte vašu organizáciu a osoby alebo organizácie, ktoré sa budú podieľať na projekte. Sústreďte sa predovšetkým na to, kto a akým spôsobom bude realizovať jednotlivé plánované aktivity. Uveďte dôvod, pre ktorý ste sa rozhodli zapojiť do riešenia vášho projektu,  čo bolo pre vás motiváciou a impulzom.

Rozsah: max. 100 slov

Obec Ráztočno sa rozkladá v handlovskom výbežku Hornonitrianskej kotliny na úpätí pohoria Žiar v doline potoka Handlovka. Pri vstupe do obce sa nachádza miesto, ktoré miestni poznajú pod názvom „Studnička pri kríži“. V súčasnosti je okolie kríža neupravené, zanášané nečistotami pri úprave komunikácie a opadajúcim lístím so stromov.  Povrch je klzký a hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia, hlavne po daždi. Naším zámerom je zaktraktívniť okolie studničky výsadbou okrasných rastlín a kríž upraviť tak, že voda bude vytekať z podstavca kríža.

Projektové aktivity budú realizované skupinou odborníkov, miestni občania budú zapojení len do pomocných prác, ktoré budú zrealizované dobrovoľníckou činnosťou.  

Predpokladaný rozpočet

Uveďte odhadovanú celkovú výšku

rozpočtu a stručný, ale konkrétny opis

rozpočtových položiek podľa očakávaných nákladov, výšku alebo podiel spolufinancovania, jeho formu a zdroje.

Celková suma: 6091,48 €

Suma požadovaná z Nadácie EKOPOLIS: 4842,46 €

Vlastný vklad: 1249,02 €

Prípadné iné informácie, ktoré považujete v súvislosti s vašim  projektom za veľmi dôležité

(táto časť žiadosti je nepovinná)

Rozsah: max. 100 slov

Prípadné iné informácie, ktoré považujete v súvislosti s vašim  projektom za veľmi dôležité

(táto časť žiadosti je nepovinná)

Rozsah: max. 100 slov

Prípadné iné informácie, ktoré považujete v súvislosti s vašim projektom za veľmi:

Naším projektovým zámerom reagujeme na podnety a iniciatívu občanov zveľadiť a skrášliť životné prostredie. Po rekonštrukcii kríža, studničky, vyčistení prostredia, výsadbe rastlín sa toto miesto stane viac atraktívne a vyhľadávané nielen obyvateľmi Ráztočna, ale aj návštevníkmi v našom regióne. Vytvoríme príjemné miesto na oddych s možnosťou načerpania pitnej vody. Realizáciou projektu sa toto hodnotné miesto zachová aj pre ďalšie generácie. Studnička bude poskytovať zdroj pramenitej pitnej vody, ktorý sa inde v obci nenachádza.

Zároveň dôjde aj k vytvoreniu nových priateľských väzieb a spolupatričnosti medzi obyvateľmi, pri samotnej realizácií, zvýši sa povedomie občanov a záujem o túto zaujímavú lokalitu.

Prílohy: fotografie alebo nákres miesta, kde chcete projekt realizovať, prípadne zakreslenie cieľového stavu. K tejto predbežnej žiadosti nie je potrebné prikladať profesionálne spracované projekty. Všetky prílohy v elektronickej forme nám posielajte uložené v jednom súbore vo formáte .zip alebo .rar.

 

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka