Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Požiarna ochrana

Výpis z ustanovení požiarneho štatútu, ktoré sa dotýkajú verejnosti

D) Povinnosti sezónnych pracovníkov
Sezónni pracovníci v záujme zabezpečenia ochrany pred požiarmi sú povinní :
• počínať si pri práci a inej činnosti tak, aby nezapríčinili vznik požiaru,

• dodržiavať predpisy a technické normy ochrany pred požiarmi, stanovené pracovné a technologické postupy, vydané príkazy, zákazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
• zoznámiť sa s požiarnymi poplachovými smernicami a s požiarnym poriadkom pracoviska,
• poznať rozmiestnenie prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a vedieť ich používať,

• poznať spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci v prípade vzniku požiaru,
• spozorovaný požiar, ak je to možné, uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami, ak to nie je možné, neodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov,
• zúčastniť sa na výzvu veliteľa hasičskej jednotky na zdolávaní požiaru a riadiť sa pri tejto činnosti jeho pokynmi,
• dodržiavať zákaz :

- vykonávania prác, ktoré môžu viesť ku vzniku požiaru, najmä ak pracovníci nemajú odbornú spôsobilosť na výkon týchto prác,
- poškodzovania alebo používania materiálno-technického vybavenia ochrany pred požiarmi

k iným účelom, než k akým sú určené,
- používania otvoreného ohňa a fajčenia tam, kde je to zakázané.

E) Povinnosti pracovníkov právnických a fyzických osôb vykonávajúcich hospodársku, kontrolnú a inú činnosť na území obhospodarovanom Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Ráztočno
Pracovníci právnických a fyzických osôb vykonávajúcich hospodársku, kontrolnú a inú činnosť na území obhospodarovanom Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Ráztočno sú v záujme zabezpečenia ochrany pred požiarmi povinní :
• počínať si pri práci a inej činnosti tak, aby nezapríčinili vznik požiaru,

• dodržiavať predpisy a technické normy ochrany pred požiarmi, stanovené pracovné a technologické postupy, vydané príkazy, zákazy a pokyny týkajúce sa požiarnej ochrany,
• zoznámiť sa s požiarnymi poplachovými smernicami a s požiarnym poriadkom pracoviska,
• poznať rozmiestnenie prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a vedieť ich používať, 

• poznať spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci v prípade vzniku požiaru,
• spozorovaný požiar, ak je to možné, uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami, ak to nie je možné, neodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov,
• zúčastniť sa na výzvu veliteľa hasičskej jednotky na zdolávaní požiaru a riadiť sa pri tejto činnosti jeho pokynmi,
• dodržiavať zákaz :
- vykonávania prác, ktoré môžu viesť ku vzniku požiaru, najmä ak pracovníci nemajú odbornú spôsobilosť na výkon týchto prác,
- poškodzovania alebo používania materiálno-technického vybavenia ochrany pred požiarmi

k iným účelom, než k akým sú určené,
- používania otvoreného ohňa a fajčenia tam, kde je to zakázané.

F) Povinnosti návštevníkov územia obhospodarovaného Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Ráztočno
Návštevníci sú v záujme zabezpečenia ochrany pred požiarmi povinní

• počínať si pri práci a inej činnosti tak, aby nezapríčinili vznik požiaru,

• dodržiavať predpisy a technické normy ochrany pred požiarmi, vydané príkazy, zákazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
• zoznámiť sa s požiarnymi poplachovými smernicami a s požiarnym poriadkom,
• poznať spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci v prípade vzniku požiaru,
• spozorovaný požiar, ak je to možné, uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami, ak to nie je možné, neodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov,
• zúčastniť sa na výzvu veliteľa hasičskej jednotky na zdolávaní požiaru a riadiť sa pri tejto činnosti jeho pokynmi,
• dodržiavať zákaz :
- vykonávania prác, ktoré môžu viesť ku vzniku požiaru, najmä ak nemajú odbornú spôsobilosť na výkon týchto prác,
- poškodzovania alebo používania materiálno-technického vybavenia ochrany pred požiarmi

k iným účelom, než k akým sú určené,
- používania otvoreného ohňa a fajčenia tam, kde je to zakázané.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka