Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
RáztočnoHľadať
 
 

Obecná rada

 

Zloženie obecnej rady

 1. Branislav Pračko

 2. Mgr. Jozef Ficel

 3. Ing. Michaela Keratová

 


 

Programy zasadnutí obecnej rady


 

Dochádzka poslancov na obecnú radu


 
 
 
Obecná rada

 


     Obecná rada je zložená z 3 poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.

     Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

     Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.


     Obecná rada najmä:

a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení obecného úradu,

b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,

c) organizuje práce na príprave rozpočtu obce,

d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,

e) pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov činností,

g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,

h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

i) plní ďalšie úlohy podľa platných uznesení obecného zastupiteľstva.


     Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

     Obecné zastupiteľstvo podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady
v Rokovacom poriadku Obecnej rady v Ráztočne.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka