Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informačné centrum

ÚVODOM

Táto stránka slúži na informovanie verejnosti o dianí v mikroregióne Handlovskej doliny. 
Zápisnica zo stretnutia zameraného na tvorbu PHSR z 5.12.2006 na OcÚ Veľká Čausa
 ZapVCaus.doc (1 MB) (1 MB)

 
Pozvánka na 8. stretnutie Koordinačnej skupiny pre tvorbu PHSR, ktorá sa uskutoční 5.12.2006 v obci Veľká Čausa na Obecnom úrade o 15:00 hodine
 PozvVCa1.doc (1009.5 kB) (1009.5 kB)

 
Zápisnica zo stretnutia zameraného na tvorbu PRSH zo dňa 21.11.2006 na OcÚ Ráztočno
 ZapisRa21.doc (1 MB) (1 MB)

 
Pozvánka na 7. stretnutie Koordinačnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny, ktoré sa uskutoční 21.11. 2006 v obci Ráztočno , na Obecnom úrade o 15,00 hod.
 pozvánka 7. stretnutie.doc (1008.5 kB) (1008.5 kB)

 
FORMULÁR k programu Školy pre budúcnosť 2006/2007
 SPB_2006_formular_v02.doc (134.5 kB) (134.5 kB)

 
Strategické ciele a opatrenia pre rozvoj mikroregiónu Handlovskej doliny na roky 2007-2013
 Strategia_ZOHD1.doc (42 kB) (42 kB)

 
Program Školy pre budúcnosť
 Školy pre budúcnosť.doc (37.5 kB) (37.5 kB)

 
HADO - Akčný plán
 HADO-AKCNY_PLAN_tab.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

 
Strategické priority
 STRAT C 1_Priority(1).xls (16.5 kB) (16.5 kB)

 
Vyhodnotenie súťaže
 VyhodnS1.doc (1013.5 kB) (1013.5 kB)

 
Zápis z Malej Čause2
 ZapisMC2.doc (1 MB) (1 MB)

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

     Mikroregión Handlovskej doliny sa v minulom roku úspešne uchádzal o finančný príspevok prostredníctvom grantovej výzvy "Základná infraštruktúra", opatrenie 3.4. Renovácia a rozvoj obcí. Vďaka tomuto príspevku bude možné spracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu.

     Na obdobie jún až november 2006 pripravuje mikroregión obcí Handlovskej doliny program rozvoja, ktorý popíše hlavné problémy v tejto lokalite, a ktorý bude určovať hlavné smery rozvoja dotknutého územia. Tvorba tohoto dokumentu bude prebiehať za spoluúčasti občanov jednotlivých obcí.

     V súčasnej dobe prebehli verejné stretnutia s občanmi, na ktorých bol predstavený samotný projekt, proces jeho tvorby, ako aj jeho výstupy. Z občanov jednotlivých obcí bola vyprofilovaná pracovná skupina, ktorá na spoločnom stretnutí naformulovala víziu mikroregiónu Handlovskej doliny.

Vízia :
     Predstavujeme si, že v Handlovskej doline o 30 rokov budú občania žiť bezpečne, v zdravom životnom prostredí a v ekonomicky prosperujúcom mikroregióne. Budú tu fungovať dôstojné zdravotné a sociálne služby pre občanov, s dostupným bývaním pre všetkých, s dobrými podmienkami pre oddych pre občanov i návštevníkov. Urobíme všetko pre zachovanie nášho kultúrneho dedičstva a pre dobrú starostlivosť o poľnohospodársky pôdny fond. Občania budú vzdelaní, bude fungovať medziobecná a medzisektorová spolupráca a komfortné dopravné spojenie medzi obcami i navonok.

     Skupina sa taktiež dohola na tom, ako sa bude ďalej pracovať s víziou. Chce poznať aj názor širšej verejnosti. Využije na to podujatia organizované obcami. Ďalšou aktivitou skupiny je vytvorenie Občianskych máp jednotlivých obcí, ktoré budú umiestnené na ZŠ v obci Ráztočno, Chrenovec – Brusno a Malá Čausa. Od 3.7.2006 budú tieto Občianske mapy umiestnené na jednotlivých obecných úradoch, aby mohli do nich občania vpisovať, kresliť, lepiť svoje podnety.

     Logom celého strategického dokumentu sú tri motýle, ktoré symbolizujú voľnosť a vznášanie sa myšlienok - voľné prúdenie nových myšlienok.

     Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.


   
  Z rokovaní skupiny sú vypracovávané zápisnice, ktorých znenie je možné získať v nasledujúcich prílohách. 
Pozvánka na 6. stretnutie Koordinačnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny
 PozvMC2.doc (1010.5 kB) (1010.5 kB)

 
Zápisnica zo stretnutia zameraného na tvorbu PHSR, ktoré sa konalo dňa 30.10.2006 na OcÚ Jalovec
 ZapisJal.doc (1 MB) (1 MB)

 
P O Z V Á N K A na 6. stretnutie Koordinačnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny, ktoré sa uskutoční 30.10. 2006 v obci Jalovec, na Obecnom úrade o 16,00 hod.
 pozvánka 6. stretnutie.doc (1010.5 kB) (1010.5 kB)

 
Strategické ciele a opatrenia na rozvoj mikroregiónu
 Strategia_ZOHD.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

 
Strom cieľov pre rozvoj mikroregiónu
 Strom cielov_ZOHD.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi mikroregiónu Handlovskej doliny
 vyhodnotenie 1.doc (2.5 MB) (2.5 MB)

 
Ekonomika
 Ekonomika - Analyza Probl_ZOHD.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Nerozvinuté sluzby
 Nerozvinuté sluzby - Analyza Probl_ZOHD.doc (36.5 kB) (36.5 kB)

 
Územné plánovanie
 UPD - Analyza Probl_ZOHD.doc (32 kB) (32 kB)

 
Životné prostredie
 ZP - Analyza Probl_ZOHD.doc (34 kB) (34 kB)

 
AUDIT územia Mikroregión HD 10_10_2006
 AUDITuzemia Mikroregión HD 10_10_2006.doc (180.5 kB) (180.5 kB)

 
Pozvánka na 5. stretnutie Koordinačnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny, ktoré sa uskutoční 16.10. 2006 v obci Lipník na Obecnom úrade o 16,00 hod.
 PozvankaLipnik.doc (1008 kB) (1008 kB)

 
Zápisnica zo stretnutia zameraného na tvorbu PHSR konaného dňa 3.10.2006 na OcÚ Malá Čausa
 Zapisnica PHSR HD 3.10.2006.doc (1 MB) (1 MB)

 
Analýza problémov MR ZOHD – Malá Čausa
 Analyza problemov_ZOHD_1.doc (21.5 kB) (21.5 kB)

 
Analýza problému „Zlý vzťah ..."
 Analyza Probl_vztahy_ZOHD.doc (28 kB) (28 kB)

 

Stolnotenisový turnaj - 21.02.2015 v kultúrnom dome

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov


 
 
Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov


 
 
Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov


 
 
Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov


 
 
Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov

Stolnotenisový turnaj

Stolnotenisový turnaj
Autor: Ing. Ján Paukov


 
 

 
Zápisnica zo stretnutia zameraného na tvorbu PHSR, ktoré sa konalo 18.09.2006 na OcÚ v obci Chrenovec - Brusno
 Zápisnica 18.09.2006.doc (1019.5 kB) (1019.5 kB)

 
Súťaž pre obyvateľov obcí mikroregiónu Handlovskej doliny
 súťaž vyhlásenie.doc (1006 kB) (1006 kB)

 
Vízie obcí Handlovskej doliny
 vízie obcí final.doc (1017 kB) (1017 kB)

 
Zápisnica zo stretnutia konaného dňa 6.9.2006 na OcÚ Ráztočno zameraného na tvorbu PHSR.
 zápisnica 2. stretnutie.doc (1 MB) (1 MB)

 
Zápisnica zo stretnutia konaného dňa 19.6.2006 na OcÚ Ráztočno zameraného na tvorbu PHSR.
 Zápisnica_PHSR_ZOHD_1.doc (999.5 kB) (999.5 kB)

 

CESTOVNÝ RUCH

     K rozvoju cestovného ruchu sa pripravuje spracovanie Koncepcie cestovného ruchu. Z jednotlivých pracovných stretnutí sú vyhotovované zápisnice, ktorých znenie je možné získať v nasledujúcich prílohách. 
Pozývame Vás na stretnutie pracovnej skupiny zameranej na spracovanie Koncepcie cestovného ruchu za mikroregión Handlovskej doliny, ktoré sa uskutoční dňa 31.10.2006 o 13,00 v Karpatsko – Nemeckom dome v Handlovej
 Pozvánka 31.10.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Pozvánka do baníckeho skanzsnu v Cígli.
 HBSCigel.doc (127.5 kB) (127.5 kB)

 
Pozvánka na pracovné stretnutie RRCR, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2006 na MsÚ v Handlovej - malá zasadačka o 13,00 hod.
 Pozvánka 18_12.doc (26 kB) (26 kB)

 
Súťaž o logo mikroregiónu
 súťaž_logo.doc (33 kB) (33 kB)

 
Koncepcia rozvoja cestovného ruchu
 KOncepcia CR.doc (118 kB) (118 kB)

 
výstupy skomprimované
 výstupy.zip (199.7 kB) (199.7 kB)

 
Podujatia s potenciálom pre cestovný ruch
 Podujatia_MR_ZOHD_Tab final.doc (54.5 kB) (54.5 kB)

 
Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu medzi návštevníkmi mikroregiónu
 Dotaznik_vyhodnotenie_final.doc (130 kB) (130 kB)

 
Návrh na propagačný materiál pre cestovný ruch
 návrh 3..doc (95.5 kB) (95.5 kB)

 
Návrh na propagačný materiál
 návrh prop.materiál.doc (60 kB) (60 kB)

 
Podujatia s potenciálom pre cestovný ruch v Mikroregióne Handlovská dolina v 2007
 Podujatia_MR_ZOHD_Tab final.doc (74.5 kB) (74.5 kB)

 
Analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození pre rozvoj cestovného ruchu
 SWOT_CR_MR_ZOHD final..doc (112.5 kB) (112.5 kB)

 
Zápisnica z pracovného stretnutia zameraného na spracovanie Koncepcie cestovného ruchu konaného v Remate v Penzióne Horec dňa 26.09.2006
 Zápisnica 26.09.2006.doc (66 kB) (66 kB)

 
Zápisnica z pracovného stretnutia zameraného na tvorbu koncepcie cestovného ruchu, konaného dňa 19.06.2006 na OcÚ v Ráztočne
 Zápisnica 19.6.doc (46 kB) (46 kB)

 
Zápisnica z pracovného stretnutia zameraného na spracovanie koncepcie cestovného ruchu, ktoré sa konalo v Chate Mladosť, Remata dňa 7.6.2006 :
 zápisnica 7.6.doc (53 kB) (53 kB)

 Stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Združenia obcí Handlovskej doliny

Príslušný materiál sa v skomprimovanej forme nachádza v nasledovnej prílohe :

 
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Združenia obcí Handlovskej doliny
 ZOHD.zip (491.3 kB) (491.3 kB)

 

PONUKA SLUŽIEB INFORMAČNÉHO CENTRA

Informačné centrum ponúka služby

pre občanov :
 • Informačný servis
 • Pomoc pri riešení problémov a v spolupráci s kompetentnými hľadanie vhodných riešení
 • V prípade potreby pomoc pri vypĺňaní dokumentov
 • Prácu s nezamestnanými
 • Pomoc pri realizácii vlastných myšlienok
 • Propagácia regiónu a aktivít regiónu
 • Kancelárske a reprografické služby
 • Aktuálnu databázu voľných pracovných miest 

pre mimovládne organizácie
:
 • Pomoc pri zakladaní MVO
 • Informácie o aktuálnych grantových výzvach na podávanie projektov
 • Pomoc pri vypracovávaní a realizácii projektov
 • Kancelárske a reprografické služby

pre podnikateľov :
 • Možnosť prezentácie a propagácie v regióne perspektívne na výstavách
 • Pomoc pri tvorbe a realizácii projektov
 • Kancelárske a reprografické služby

pre samosprávy :
 • Spolupodieľanie sa na príprave projektov
 • Šírenie informácii poskytnutých samosprávou
 • Iné na podnet samosprávy

pre turistov :
 • Informácie o ubytovacích kapacitách a stravovacích kapacitách
 • O možnostiach využitia agroturistiky
 • Kancelárske a reprografické služby
 • Iné, podľa záujmu turistov

Dajte nám o sebe vedieť
a my Vás roznesieme do celého sveta!


Tel.: 0905 977 951, e-mail: rehainfo@pobox.sk,erikajonasova@atlas.sk 

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián

webygroup

Úvodná stránka