Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadanie 26.9.2018

Pozvánka 31. zasadnutie OZ v Ráztočne

                            Starosta obce   R á z t o č n o, Ivan  Škrteľ

            Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno

                                          P O Z V Á N K A

                                               z v o l á v a

                 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ráztočno,

            ktoré sa uskutoční dňa 26. septembra 2018 (v stredu) o 17.00 hod.
                     v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ráztočne.

Návrh programu :

  1. Otvorenie a schválenie programu.

  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu.

  3. Voľba návrhovej komisie.

  4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasad. OZ

  5. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 31.08. 2018.

  6. Návrh Rozpočtového opatrenia č.2/2018.

  7. Nakladanie s majetkom obce

      - Návrh zámeru na odpredaj majetku obce kupujúcemu - Peter Madaj,
        ul. Morovnianska, Ráztočno

      - Návrh zámeru na odpredaj majetku obce kupujúcemu - Marián Múdry,

        ul. Komenského, Ráztočno
      - Návrh zámeru na odpredaj majetku obce kupujúcemu – Roman Ulbrik, ul. Kpt.

        Nálepku, Ráztočno
      - Návrh zámeru na odpredaj majetku obce kupujúcemu – Peter Klátik,
        ul. Komenského, Ráztočno

  8. Rôzne
      - Predĺženie zmluvy o kontokorektnom úvere od VÚB Prievidza na obdobie 1 roka.
      - Žiadosť ZO JDS o navýšenie finančného príspevku pre rok 2018 z rozpočtu obce. 

  9. Správa starostu obce o aktivitách, činnosti a dianí v obci.

10. Diskusia

11. Záver, ukončenie.                                                                                                              

 

                                                                                                                Ivan ŠKRTEĽ,v.r.
                                                                                                                 starosta obce

 

Účasť poslancov je v zmysle § 25 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení povinná. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné.
Materiály k zasadnutiu OZ sú zverejnené na web stránke obce-úradná tabuľa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiály k 31. zasadnutiu Obecného zastupiteľstva v Ráztočne


 

Návrh zámeru na odpredaj majetku obce


 

VOĽBY do orgánom samosprávy obcí 2018

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018.

Vyhlásenie volieb do orgánov samos ...viac...


 
Súbor na stiahnutie oznam.docx oznam.docx (25.4 kB)

dnes je: 25.9.2018

meniny má: Vladislav

webygroup

Úvodná stránka